Betrokken Kennispartner
Betrokken Kennispartner
Betrokken Kennispartner

Fraudebeleid

Vertrouwen is een belangrijke pijler in de relatie tussen ons en onze klanten. Toch weten we dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik van dit vertrouwen maken. Wij doen actief aan fraudebestrijding om deze misstanden aan te pakken zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van kwaadwillenden.

Wat verstaan we onder fraude

De definitie van fraude : “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.
Voorbeelden zijn:

 • Verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie of informatie bewust achterhouden

 • Liegen over de oorzaak van een schade

 • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen

 • Een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade

 • Een schade in scéne zetten

Wat doen we om fraude te voorkomen

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren we diverse controles uit. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen. Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de betreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Welke maatregelen kunnen er worden genomen ingeval van fraude

 • De verzekering wordt opgezegd, dat kan ook gelden voor andere verzekeringen;

 • De schade wordt niet vergoed;

 • Een uitgekeerde schade wordt teruggevorderd;

 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;

 • De fraudeur wordt op een interne incidentenlijst geplaatst;

 • De fraude wordt gemeld bij de Stichting CIS, die een incidentenregistratie bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd.

We moeten optreden tegen fraudeurs ! Dat zijn we verplicht!
Daarom voeren we een actief fraudebeleid en nemen we consequenties tegen elke vorm van fraude.