Skip to main content

Disclaimer

Persoonlijke benadering
Nyenborgh Group
Professionele dienstverlening

Copyright

De afnemer van informatie van de website van Mandstis BV is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden en is verplicht aanwijzingen van Mandstis BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden.

Rechtskeuze

De rechtsverhouding waarop deze disclaimer van toepassing is, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Indien de Mandatis BV als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.