Skip to main content

Claims & Services

Persoonlijke benadering
Nyenborgh Group
Professionele dienstverlening

Mandatis Claims & Services BV (MCS) is een Lloyds approved Third Party Administrator. MCS levert hoogwaardige kwaliteit in claims management voor zowel de publieke als de private markt in Nederland. Vanaf 2016 behandelt MCS claims voor Melior Verzekeringen BV, welke verzekeraar in samenspraak met overheden, hoogwaardige (her)verzekeringsoplossingen aanbiedt. MCS behandelt verder ook claims voor ACL Verzekeringen BV, gespecialiseerd in cyber, beroeps-, bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid en collectieve ongevallen voor het MKB. Daarnaast biedt MCS aanvullende diensten aan die specifiek zijn gericht op de overheidssector. MCS heeft een vestigingen in Oldenzaal en in Rotterdam.

Het team van MCS bestaat uit gedreven talentvolle juristen die kwaliteit leveren en hun kennis doorlopend up-to-date houden. MCS staat garant voor een prettig regelklimaat door een vriendelijke communicatiestijl en korte reactietermijnen. MCS staat ingeschreven bij het Register Letselschade van de Letselschaderaad en beschikt over het Nationaal Keurmerk Letselschade.

MCS is onderdeel van de Nyenborgh Group, leverancier van diverse verzekeringsoplossingen en bijbehorende financiële diensten voor de nationale en internationale verzekeringsmarkt.

Claims Management

MCS behandelt op deskundige wijze claims namens partijen, zoals bijvoorbeeld Melior Verzekeringen en ACL verzekeringen. Dit zowel op het gebied van algemene aansprakelijkheid als beroepsaansprakelijkheid.

Betreffende de afhandeling van letselschades kunnen wij u laten weten dat wij staan ingeschreven in het register letselschade van de Letselschaderaad. Ook beschikt MCS over het Nationale Keurmerk Letselschade. Dit betekent onder andere dat wij ons houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). In deze code staat hoe we letselschade zo goed mogelijk kunnen regelen. Slachtoffers, belangenorganisaties en verzekeraars hebben geholpen om de code op te stellen. U vindt de code onder andere op de site van Stichting De Letselschade Raad. Voor het vaststellen van de schade in een letselschadezaak zoeken wij aansluiting bij de richtlijnen van De Letselschade Raad. Wij betalen bijvoorbeeld de standaard bedragen die in deze richtlijnen zijn opgenomen. De richtlijnen kunt u desgewenst zelf inzien op deletselschaderaad.nl/.

Soms is het raadzaam juridische hulp in te roepen voor het afhandelen van uw schade. Wij willen u erop wijzen dat het u vrij staat om een belangenbehartiger in te schakelen voor het verder regelen van uw schade. Deze belangenbehartiger onderneemt namens u de benodigde actie, geeft u advies over de (juridische) mogelijkheden en onderhoudt de contacten met ons. Hij of zij zal, als dat nodig is, andere deskundigen betrekken. Deskundige letselschadebureaus vindt u tevens op de website van de Letselschaderaad onder het kopje Nationaal Keurmerk letselschade: deletselschaderaad.nl/nkl.

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze verzekeraar u waarschijnlijk op basis van de polisvoorwaarden bijstaan. De kosten voor deze juridische bijstand, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten, worden -voor zover redelijk- door ons vergoed.

Mandatis Claims en Services

Services

Per 1 september 2021 breidt het schadeteam van MCS naast de behandeling van schades haar services uit voor de publieke markt. Verder informatie daarover volgt op de themadagen welke MCS samen met Melior Verzekeringen organiseert. Voor informatie over en het aanmelden voor de themadagen verwijzen wij u naar de website van Melior Verzekeringen. Heeft u voor die tijd al vragen of wenst u meer te weten. Neemt u dan contact op met Mandatis Claims & Services.

Cursus en workshops nieuwe stijl

Wij krijgen als schadeafdeling van Melior Verzekeringen dagelijks vragen over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan de aansprakelijkheidsverzekering.

Omdat de wetgeving en de omstandigheden continu veranderen, bieden wij u per kwartaal een workshop aan. De onderwerpen van deze workshops zijn enerzijds op basis van bestaande klantvragen en anderzijds op basis van ontwikkelingen die wij zien in de markt.

Voor het aankomende kwartaal hebben wij de volgende onderwerpen geselecteerd.

 • Meten is weten
  Hoe dienen oneffenheden in de openbare ruimte vast te worden gelegd? Hoe worden de vastgelegde gegevens vervolgens beoordeeld (waar wordt op getoetst)?
 • Bermzaken
  Hoe wordt de aansprakelijkheid beoordeeld wanneer sprake is van schade opgelopen door het rijden in de berm? Wat zijn de richtlijnen en wat zegt de rechter?
 • Schadeafhandeling in de praktijk
  Stappenplan over wat er allemaal komt kijken bij het afhandelen van een (letsel)schade

Graag vernemen wij van u welk onderwerp u het belangrijkste vindt en waar u graag bij aanwezig bent.

Bij voldoende animo organiseren wij op een centraal gelegen locatie een interactieve workshop.

Heeft u zelf andere suggesties? Wij horen dit graag van u. Stuurt u ons een DM of mail ons via services@mandatis.nl.

Cursussen

We krijgen regelmatig de vraag of wij als Melior Verzekeringen een training of opleiding kunnen verzorgen op het gebied van schade afwikkeling en verzekeringen. Dit heeft ons aangezet tot het ontwikkelen van onze “eigen” cursussen.

Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

10-2-2023 Nieuwe cursus in april 2023 is vol!

De cursus wordt verzorgd door ervaren mensen met een grote ervaring in verzekerings- en overheidsland. De cursus is must als u nieuw bent in dit vakgebied maar is ook uitermate geschikt als “opfriscursus” wanneer u de functie van verzekeringsambtenaar al langer vervult. Inmiddels zijn velen u al voorgegaan en wordt de cursus inhoudelijke goed beoordeeld.

Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

We krijgen regelmatig de vraag of wij als Mandatis Claims & Services en Melior Verzekeringen een training of opleiding kunnen verzorgen op het gebied van schade afwikkeling en verzekeringen. Dit heeft ons aangezet tot het ontwikkelen van onze “eigen” cursussen. Na een succesvolle lancering van onze cursus “Verzekeringen en Aansprakelijkheid” zijn wij blij u uit te kunnen nodigen voor de 3e editie en wel op 4 en 5 april 2023 met 13 april 2023 een terugkomdag waarop wij de kennis koppelen aan de praktijk.

Mandatis Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

De opbouw van de cursus

In deze 3 daagse cursus behandelen wij weer een breed scala aan onderwerpen en is er voldoende ruimte om met elkaar casussen te bespreken en ervaringen met elkaar te delen. Nieuw aan deze cursus is een derde cursusdag. Op deze dag staan we nog even stil bij wat we geleerd hebben en of de opgedane kennis ook toepasbaar is in de praktijk. Ook sluiten we de cursus dan officieel af met het uitreiken van een certificaat.

Onderstaand in hoofdlijnen de invulling van de cursus

 • De functie van de verzekeringsambtenaar
 • Regels en processen over Inkoop en aanbesteding
 • De aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekeringsoplossingen voor de Overheid
 • Aansprakelijkheid Algemeen
 • Aansprakelijkheid Openbare Ruimte
 • Schade afwikkeling
Voor de cursus van 4, 5 en 13 april kiezen wij voor een locatie centraal (regio Utrecht) in het land dat eenvoudig met het openbaar vervoer en auto te bereiken is.

Wat kunt u van ons verwachten tijdens deze cursusdagen

 • 3 dagen cursus op een mooie cursuslocatie centraal in Nederland
 • Hotelovernachting
 • Lunchbuffet
 • Borrel
 • 3 gangen diner
 • Lesmateriaal/ naslagmateriaal
 • Gedegen en professionele opleiders

Kosten

De kosten van deze 3-daagse cursus bedragen € 1.000,00 exclusief btw.

Beperkt aantal plaatsen

Nu de beschikbare plaatsten beperkt zijn, adviseren wij u snel in te schrijven. Inschrijven kan via bijgaande link naar ons inschrijfformulier.

Wacht niet langer en reserveer vandaag nog uw plekje.

Interesse om deze cursus te volgen?

Neem dan contact met ons op via services@mandatis.nl of via uw accountmanager.