Klachten

Uiteraard doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt u klacht zenden/mailen aan bovengenoemd adres.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u in de hoedanigheid van particulier uw  klacht omtrent een financiële dienst of financieel product indienen bij

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Telefoon : 070-333 89 99
Internet: www.kifid.nl